Informacje ogolne - Przepisy i wzory dokumentów - BIP - Morski Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Przepisy i wzory dokumentów

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za organizowanie naboru pracowników cywilnych jest:

Wydział Kadr i Szkolenia
Morskiego Oddziału Straży Granicznej
ul. Oliwska 35, 80 - 563 Gdańsk

kontakt telefoniczny: +48 58 524 21 12

Prośby przyjmowane są w każdy dzień pracujący w godz. 7:30 - 15:30.

STANOWISKA W SŁUŻBIE CYWILNEJ

Nabór na stanowiska w  Korpusie Służby Cywilnej odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.11. 2008 r. o Służbie Cywilnej (Dz.U. Nr. 227, poz. 1505 z późn.zm.). 

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej umieszczane są w miejscach ogólnie dostępnych w Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej (m. in. tablica ogłoszeń w budynku nr 41 przy ul. Oliwskiej 35 w Gdańsku) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: Morskiego Oddziału Straży Granicznej i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Metryczka

Data publikacji 15.07.2016
Data modyfikacji 29.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jarosław Górski Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia MOSG
Osoba udostępniająca informację:
Tadeusz T. GRUCHALLA-WENSIERSKI
Osoba modyfikująca informację:
Tadeusz T. GRUCHALLA-WENSIERSKI
do góry