Z-ca Komendanta ds. Granicznych

Zastępca Komendanta
Morskiego Oddziału Straży Granicznej

kmdr SG Wojciech HENINBORCH

tel.: +48 (58) 524 20 04 (sekretariat), fax:  +48 (58) 524 27 05

 

Biografia:

W latach 1983-1987  studiował w  Wyższej  Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych w specjalności Wojsk Ochrony Pogranicza uzyskując tytuł inżyniera-dowódcy. W roku 2003 ukończył studia wyższe na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Politologia w zakresie polityki  publicznej uzyskując tytuł magistra.

Po ukończeniu Szkoły Oficerskiej został powołany do zawodowej służby wojskowej  w Wojskach Ochrony Pogranicza,  którą pełnił od 1983 r.  W 1991 roku rozpoczął służbę w nowoutworzonym Morskim Oddziale Straży Granicznej.

Od 1994 roku  pełnił funkcje kierownicze w jednostkach organizacyjnych SG związanych z bezpośrednią ochroną granicy państwowej.

W październiku 2006 roku został powołany na stanowisko zastępcy komendanta MOSG.

Metryczka

Data publikacji 14.06.2011
Data modyfikacji 03.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jarosław Górski Wydział Kadr i Szkolenia MOSG
Osoba udostępniająca informację:
Tadeusz T. GRUCHALLA
Osoba modyfikująca informację:
Tadeusz T. GRUCHALLA
do góry