Struktura organizacyjna MOSG

Struktura organizacyjna Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Komenda Morskiego Oddziału Straży Granicznej jest urzędem podległym Komendantowi Morskiego Oddziału Straży Granicznej, zapewniającym mu merytoryczną, organizacyjną, prawną i kancelaryjno-biurową obsługę do sprawnej i skutecznej realizacji jego ustawowych zadań jako terenowego organu Straży Granicznej.

W skład komendy oddziału wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1.

Kierownictwo

11.

Wydział Zabezpieczenia Działań

2.

Wydział Graniczno - Morski

12.

Wydział Ochrony Informacji

3.

Wydział Operacyjno - Śledczy

13.

Wydział Kontroli

4.

Wydział ds. Cudzoziemców

14.

Wydział Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej

5.

Wydział Organizacji i Promocji

15.

Służba Zdrowia MOSG z siedzibą w Gdańsku

6.

Wydział Łączności i Informatyki

16.

Zespół Audytu Wewnętrznego

7.

Wydział Kadr i Szkolenia

17.

Zespół Prasowy Komendanta Oddziału Straży Granicznej

8.

Pion Głównego Księgowego

 

 

9.

Wydział Techniki i Zaopatrzenia

 

 

10.

Wydział Techniki Morskiej

 

 

 

W terytorialnym zasięgu działania oddziału znajdują się następujące graniczne jednostki organizacyjne:

1.

Placówka Straży Granicznej w Elblągu

9.

Placówka Straży Granicznej w Szczecinie

2.

Placówka Straży Granicznej w Krynicy Morskiej

10.

Kaszubski Dywizjon Straży Granicznej w Gdańsku

3.

Placówka Straży Granicznej w Gdańsku

11.

Pomorski Dywizjon Straży Granicznej w Świnoujściu

4.

Placówka Straży Granicznej w Gdyni

 

 

5.

Placówka Straży Granicznej we Władysławowie

 

 

6.

Placówka Straży Granicznej w Ustce

 

 

7.

Placówka Straży Granicznej w Kołobrzegu

 

 

8.

Placówka Straży Granicznej w Świnoujściu

 

 

Metryczka

Data publikacji 16.09.2011
Data modyfikacji 04.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jarosław Górski Wydział Kadr i Szkolenia MOSG
Osoba udostępniająca informację:
Tadeusz T. GRUCHALLA
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz BOGDAŃSKI
do góry