Sposób składania petycji - BIP - Morski Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Sposób składania petycji

Adresy do korespondencji w sprawie petycji.

PETYCJE MOŻNA SKŁADAĆ DO

KOMENDANTA MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

w formie pisemnej na adres:

80 - 563 Gdańsk

ul. Oliwska 35

lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

za pośrednictwem ePUAP (adres strony internetowej http://epuap.gov.pl).

 

Petycje przyjmują także komendanci Placówek SG oraz Dywizjonów SG. Dane adresowe podane są w zakładkach dotyczących poszczególnych granicznych jednostek organizacyjnych MOSG.

 

Ważne!

  • Petycji nie można złożyć telefonicznie.

  • Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Metryczka

Data publikacji 22.10.2015
Data modyfikacji 16.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Glista Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Bogdański
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Bogdański
do góry